e-mailadres  wachtwoord 
Klik hier voor een printbare versie 

Gegevensverzameling

Moben verzamelt de volgende gegevens:

 • Gegevens die u verstrekt
  Wanneer u zich aanmeldt voor Moben, vragen we u om bedrijfsgegevens te verstrekken.

 • Activiteiten n.a.v. ontvangen e-mails
  Om de diensten van Moben te verbeteren, registreert Moben de acties (zoals wel/geen interesse) van het ontvangende bedrijf op door hen ontvangen e-mails.

 • Communicatie
  Wanneer u e-mail of andere berichten naar Moben verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren om uw vragen te verwerken, uw verzoeken te beantwoorden en onze services te verbeteren.

 • Cookies
  Moben maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van sessies en voor het meten van het gebruik van de website. Deze cookies kunnen voor een langere periode op uw computer blijven staan en kunnen ook bij een volgend bezoek aan onze website worden gebruikt. Door het gebruik van onze website verleent u hiervoor toestemming.

 • Loggegevens
  Wanneer u de Moben-website gebruikt, leggen onze servers automatisch de gegevens vast die uw browser verzendt wanneer u een website bezoekt. Deze serverlogbestanden bevatten mogelijk gegevens als uw webverzoek, IP-adres, browsertype, browsertaal, de datum en tijd van uw verzoek en een of meer cookies waaraan uw browser kan worden herkend.

Doeleinden verwerking gegevens

Wij verwerken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het optimaal koppelen van bedrijfsprofielen om op die manier zo relevant mogelijke e-mails te verzenden. In deze e-mails worden enkel opgegeven bedrijfsgegevens vermeld zoals naam, contactgegevens, omschrijving en aanbod.

 • Het meten van de belangstelling voor onze diensten en het bevorderen van gebruikersgemak van Moben.

 • Het informeren van gebruikers over diensten en updates.

 • Eventuele andere doeleinden zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van de betreffende gegevens.

Doorgifte van uw gegevens aan derden

Zonder uw toestemming zullen wij uw bedrijfsgegevens niet verkopen of verhuren aan derden. Wij zullen enkel bedrijfsgegevens doorgeven aan bepaalde derden (zoals Politie, Justitie en rechthebbenden) om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of een rechterlijk vonnis dan wel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of oplichting) of noodzakelijk is voor het afdwingen van ons beleid of noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

Gebruik van informatie van Moben

U mag bedrijfsgegevens die u hebt verzameld via Moben uitsluitend gebruiken om zelf contact op te nemen met dat bedrijf en niet voor het versturen van spam of voor het verzamelen en verder verwerken van deze gegevens, tenzij daar uitdrukkelijk toestemming voor is verleend.

Acties

Een klein deel van de verzonden e-mails kan door Moben worden ingevuld met acties. Ondanks dat een adverteerder het netwerk van Moben kan gebruiken voor het verzenden van deze acties, zal de actie altijd in het volledige beheer van Moben zijn en zal de adverteerder nimmer specifieke bedrijfsgegevens van Moben ontvangen.

Wijzigen en uitschrijven

U kunt uw bedrijfsgegevens bekijken, wijzigen of verwijderen op de beheerpagina van uw Moben-account. Anderzijds kunt u ook contact opnemen met de helpdesk via voor het inzien van uw bedrijfsgegevens die wij opslaan en die niet direct raadpleegbaar zijn op Moben. Wij kunnen hiervoor een vergoeding van kosten in rekening brengen, maar dit bedrag zal de wettelijke toegestane bedragen niet overschrijden. Indien uw gegevens feitelijk onjuist zijn dan wel onvolledig zijn of niet ter zake doen voor de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken, dan kunt u ons verzoeken om uw gegevens te wijzigen of te verwijderen.

Beveiliging

Wij nemen diverse technische en organisatorische maatregelen (onder andere codering, wachtwoorden, fysieke beveiliging) om uw bedrijfsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van niet-geautoriseerde toegang, niet-geautoriseerde bekendmaking of anderszins onrechtmatige verwerking.

Algemeen

Wij kunnen dit beleid te allen tijde aanpassen. De aanpassingen zullen met onmiddellijke ingang van kracht worden. Wij raden u aan om regelmatig kennis te nemen van dit privacybeleid. Vragen over dit beleid kunt u sturen naar .

Laatste wijziging: 2 juli 2009